Arkiv för kategori ‘förväntningar’

Jag har under ganska lång tid utsatt mig själv och mina barn för att leva med någon annans negativa förväntningar på mitt liv.

Jag har alltid trott mig själv vara stark, att jag klarar av att fortsätta tro på mig själv oavsett andras attityder. Jag tänkte att eftersom jag vet vem jag är så påverkas jag inte eller i alla fall inte mer än att jag ändå ska lyckas hålla hyfsad balans. Jag trodde jag kunde skilja på vad som är sant och falskt om mig själv och att jag hade förmågan att låta allt negativt rinna av, som vatten rinner av en gås.

Vilken utopi. Vilken förljugen självbild. Jag hade ingen insikt om hur stor påverkan detta skulle ha på mitt liv, att det trots min positiva inställning skulle påverka både mitt umgänge med andra människor, mitt yrkesliv och naturligtvis även mina barn. Hur förblindad kan man bli?

Dessa negativa förväntningar som jag mötte blev ett rejält energidränage. Att dagligen få höra så mycket negativt blev verkligen självuppfyllande. Klart jag började göra fel som jag inte normalt borde. Jag började känna mig misslyckad. Jag hade inget flyt  längre. Jag orkade inte längre ta tag i saker. Allt blev jobbigt.

I morse läste jag en artikel om hur andras förväntningar omedvetet kan påverka ens val i livet och hur man lyckas med det man ska göra.  Förväntningarnas makt | Motivation.se. Det här är lite läskigt, för vi tror så lätt att det vi säger och gör inte har så stor påverkan på andra människor.

För mig blev det både en aha-upplevelse och en tankeväckare.

Om jag dagligen genom ord och handling överför negativa tankar om min medmänniska, hur påverkar det då den människan?  Till slut nöter jag ut hennes självkänsla och hennes egna förväntningar på sitt liv om vad hon klarar av. Hon slutar att tro på sig själv och på sin egen förmåga, att hon kan, att hon klarar av och att hon har något att tillföra..

Om negativa förväntningar har så stor förmåga att påverka, hur stor påverkan har då inte positiva förväntningar, tron på att ens medmänniska har potential, klarar av saker och kan utvecklas och blomma ut?

Om någon brutits ner själsligt av andras människors negativa attityder, hur lång tid tar det innan man byggt upp sig själv?

”Förväntningar tenderar att bli självuppfyllande profetior, vare sig de är höga eller låga. Till och med råttor behöver någon som tror på dem för att kunna prestera. Vad tror du då människor behöver?” (Citat från länken till motivation.se som jag tycker du ska läsa om du inte redan gjort det.)

Här kommer ett annat citat från facebooksidan Bortvald: ”Allt som känns inom dig handlar om dig Du äger dina känslor och även om du har varit med om hemskheter, tillbaka i tiden, så kan du bestämma hur mycket det gamla ska få påverka dig just nu. Du behöver inte gå in i samma spår som du är så van vid att gå. För i varje situation som du väljer att begränsa dig, genom att du associerar det som har varit, in i det som sker i nuet, så kommer du upprepa det gamla, för det kommer uppstå samma känslor i dig som du är så van vid att känna. Så välj att inte begränsa dig, välj att tänka att det gamla är förbi, inget av det som har varit, ska få påverka mig längre. Nu är nu och jag ska leva mitt liv i frihet. ♡ Helen” citat: https://www.facebook.com/pages/Bortvald/229071693862918?fref=ts

Idag har jag ett val. Även om det är tungt att arbeta med sig själv och nya beteendemönster så väljer jag att lämna det gamla. Jag vill inte längre att dessa destruktiva tankar ska påverka mitt liv och mitt handlande. Jag vill inte att de negativa förväntningar som jag mött och levt med så länge ska fortsätta ha inflytande över mitt liv. Jag vill hitta nya vägar att vandra. Vägar som leder till styrka och uppbyggnad, till något positivt.

Annonser